EKATEC 45° Elbow

Type: 45° elbow, Purpose: Suitable to create a round-look

adobe-icon-24 Pricelist
adobe-icon-24 Datasheet
adobe-icon-24 Resistance against chemicals
adobe-icon-24 Quick guide
adobe-icon-24 Application brochure